Biliyor musunuz ? Az Sermaye İle Çok Yatırım Şansınız Var
Fikriniz mi var ? Gelin! Proje İle Teknolojiye Dönüştürelim
Keşfedin Eğitimler İle Farkınızı Ortaya Çıkarın
All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

Güney Marmara Kalkınma Ajansı


GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI
TARIMA DAYALI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

HİBE MİKTARI

Asgari:   50.000 TL
Azami: 450.000 TL

 

HİBE ORANI

Asgari % 25
Azami % 50

PROJE SÜRESİ

Azami: 12 Ay

 

SON BAŞVURU TARİHİ

 

TOPLAM BÜTÇE

6.000.000 TL

 

UYGULANDIĞI İLLER

ÇANAKKALE - BALIKESİR

 

ÖNCELİKLER

 • Tarıma dayalı sanayi sektöründe pazarlama, ihracat ve yenilikçilik kapasitesinin artırılması
 • Tarıma ve tarıma dayalı sanayi sektörüne yönelik makine, ekipman ve malzeme üreten işletmelerin rekabet güçlerinin artırılması
 • Tarıma ve tarıma dayalı sanayi sektöründeki uygulamalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanması ve yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması

 

 

KİMLER BAŞVURABİLİR

KOBİ’ler, Kooperatifler, Birlikler ve Ticaret Borsaları

NOT: BAŞVURU SAHİBİ FİRMA 27 KASIM 2012 TARİHİNDEN ÖNCE KURULMUŞ OLMALIDIR.

UYGUN MALİYETLER

 • Makine, ekipman alımları (2. El olmamalıdır)
 • Ajans desteğinin % 30’unu geçmemek kaydıyla inşaat giderleri
 • Destek miktarı 200.000.-TL’nin üzerinde olması durumunda denetim maliyetleri
 • Görünürlük maliyetleri
 • İhale ilan maliyetleri

 

BAŞVURUDA SUNULACAK EVRAKLAR

 • Ticaret Sicil Gazeteleri
 • Başvuru tarihinden en fazla 15 gün önce alınmış Faaliyet Belgesi
 • Başvuru tarihinden 1 yıl öncesine kadar aylık olarak istihdam edilen personel sayısını gösteren belge
 • 2009, 2010, 2011 yıllarına ait Muhasebeci ya da YMM onaylı mali tablolar (Gelir tablosu/bilanço/hesap özeti)
 • Kapasite Raporu
 • KOBİ bilgi beyannamesi
 • Proje yeri beyanı (tarafımızca hazırlanır)
 • Yetki kararı (tarafımızdan hazırlanır)
 • İmza Sirküleri (ASIL)
 • 10.000 TL ve üzeri alımlar için 3’er adet teknik şartnameli proforma fatura (antetli kağıtta yazılmış, kaşeli ve imzalı olmalıdır.)
 • Hesap açma beyanı (tarafımızdan hazırlanır)
 • Genel Taahhütname (tarafımızdan hazırlanır)

 

 

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI
TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

HİBE MİKTARI

Asgari:   50.000 TL
Azami: 450.000 TL

 

HİBE ORANI

Asgari % 25
Azami % 50

PROJE SÜRESİ

Azami: 12 Ay

 

SON BAŞVURU TARİHİ

15 Şubat 2013

TOPLAM BÜTÇE

5.000.000 TL

 

UYGULANDIĞI İLLER

ÇANAKKALE - BALIKESİR

 

ÖNCELİKLER

 • Bölge turizminin ulusal ve uluslar arası alanda tanıtılması
 • Alternatif turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması
 • Turizm hizmetleri için gerekli enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması

 

 

KİMLER BAŞVURABİLİR

KOBİ (250 kişiden az çalışan --- 40 Milyon TL’den az ciro)

NOT: BAŞVURU SAHİBİ FİRMA 27 KASIM 2012 TARİHİNDEN ÖNCE KURULMUŞ OLMALIDIR.

UYGUN MALİYETLER

 • Makine, ekipman alımları (2. El olmamalıdır)
 • Sarf malzemesi maliyetleri
 • Ajans desteğinin % 30’unu geçmemek kaydıyla inşaat giderleri
 • Destek miktarı 200.000.-TL’nin üzerinde olması durumunda denetim maliyetleri
 • Görünürlük maliyetleri
 • İhale ilan maliyetleri

 

BAŞVURUDA SUNULACAK EVRAKLAR

 • Ticaret Sicil Gazeteleri
 • Başvuru tarihinden en fazla 15 gün önce alınmış Faaliyet Belgesi
 • Başvuru tarihinden 1 yıl öncesine kadar aylık olarak istihdam edilen personel sayısını gösteren belge
 • 2009, 2010, 2011 yıllarına ait Muhasebeci ya da YMM onaylı mali tablolar (Gelir tablosu/bilanço/hesap özeti)
 • Kapasite Raporu
 • KOBİ bilgi beyannamesi
 • Proje yeri beyanı (tarafımızca hazırlanır)
 • Yetki kararı (tarafımızdan hazırlanır)
 • İmza Sirküleri (ASIL)
 • 10.000 TL ve üzeri alımlar için 3’er adet teknik şartnameli proforma fatura (antetli kağıtta yazılmış, kaşeli ve imzalı olmalıdır.)
 • Hesap açma beyanı (tarafımızdan hazırlanır)
 • Genel Taahhütname (tarafımızdan hazırlanır)