Biliyor musunuz ? Az Sermaye İle Çok Yatırım Şansınız Var
Fikriniz mi var ? Gelin! Proje İle Teknolojiye Dönüştürelim
Keşfedin Eğitimler İle Farkınızı Ortaya Çıkarın
All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

15

16

 

 

İnsan Kaynakları


Başvurular
Şirketin hedef ve stratejileri doğrultusunda kaliteli Kobi uzmanı, Proje yazım mühendisi, Kobi danışmanı, Proje yürütüm uzmanı, Kobi destek elemanı, Dış ticaret uzmanı, Avrupa Birliği uzmanı, Dış ticaret destek elemanı alımlarını gerçekleştirmek; bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamak için başarıyı temel alan çağdaş İnsan Kaynakları uygulamalarını yürütür.
Şirketimize doğrudan iş başvurusunda bulunmak için ik@aya.com.tr e-posta adresine özgeçmişinizi gönderiniz.
Misyonumuz Ve Vizyonumuz
MİSYON
Avrupa Yatırım Ajansı’nın hedef ve stratejileri ile uyumlu sistemler yaratarak, uygulayarak ve sürekli iyileştirerek; insan kaynağı aracılığıyla sürdürülebilir rekabet avantajı yaratılmasına katkı sağlamak.
VİZYON
Avrupa Yatırım Ajansı’nın kalıcı ve sürdürülebilir başarısı için; iş sonuçlarına etki eden, değer katan ve kuruma bağlılığı yüksek insan kaynağına sahip olmak.

 

Politika ve Stratejilerimiz

Avrupa Yatırım Ajansı  kurumsal büyüme hedeflerini destekleyecek şekilde;

  • Değerlerimizi paylaşan, doğru işgücünü Topluluğa kazandırmak,
  • Bilgi seviyesi ve deneyimi ile örnek gösterilen, faaliyet alanında uzmanlaşmış çalışanlar yetiştirilmesine destek olmak,
  • Çalışanlarımızı ödüllendirirken, iş büyüklüğü, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler ile performanslarını dikkate alan, günün koşullarına uyum sağlayan, adil ve tutarlı bir ücretlendirme sistemi uygulamak,
  • Sürekli ve yüksek performans kültürünün kurumda yerleşmesini sağlamak,
  • Topluluk çalışanlarının yurt içinde ve yurt dışında; uygun zamanda, uygun lokasyonda ve uygun pozisyonda görev almalarını sağlayacak araçları oluşturmak ve geliştirmek,
  • Topluluğun sektördeki konumunu güçlendirmek amacıyla değişime ve gereksinimlere hızla adapte olabilecek bir organizasyonel yapıyı sürekli geliştirmek,
  • Global fırsatlar yaratarak, zengin iş deneyimine sahip yöneticiler ve yönetici adaylarını yetiştirmek ve dolaşımını sağlamak
Çalışanlarımızın Sahip Olması Gereken Değerler
Müşteri Odaklılık
Müşteriyi ve ihtiyaçlarını, yapılan her işin temel odağı haline getirmek; verimli ve kaliteli iletişimi sağlamak, sunmak ve korumak.
Güven Yaratmak
Bireyin ve organizasyonun niyetlerine güven duyulmasını sağlayacak şekilde diğer kişilerle etkileşime girmek.
Sürekli Öğrenmek
Aktif  bir şekilde yeni öğrenme alanları keşfetmek, düzenli olarak öğrenme fırsatları değerlendirmek, yeni kazanılmış bilgi ve becerileri uygulamalı olarak kullanabilmek.
Sonuç Odaklılık
Kendisi ve diğer kişiler için yüksek performans standartları koymak; hedeflere ulaşmak veya geçmek için engellerin kararlı bir şekilde üstesinden gelmek ve aynı zamanda hedefe ulaşma sürecinden tatmin duymak; ekip arkadaşlarını yüksek standartlar koyma ve devamlılığı sağlama konusunda cesaretlendirmek.
Sorumluluk ve Takip Bilinci
Müşteri ile iletişim sağlandıktan sonra işi düzenli ve sistematik şekilde takip etme sorumluluğunu üstlenmek.