Biliyor musunuz ? Az Sermaye İle Çok Yatırım Şansınız Var
Fikriniz mi var ? Gelin! Proje İle Teknolojiye Dönüştürelim
Keşfedin Eğitimler İle Farkınızı Ortaya Çıkarın
All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

TÜBİTAK ARGE HİBE DESTEKLERİ


1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1995 yılından 23 Eylül 2018 tarihine kadar TÜBİTAK ile Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) işbirliği içinde yürütülmüştür. Yeni düzenlemeyle program sadece TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir. Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur.
Kuruluşların sektör ve ölçeğine bakılmaksızın, temel destek oranı % 40- %60 olmakla beraber, ilave desteklerle birlikte en fazla % 60' tır. Bu program kapsamında destek üst limiti bulunmamaktadır. Destek süresi proje bazında en fazla 36 aydır.
1503 Proje Pazarları Destekleme Programı

TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programının Amacı Nedir?
Proje pazarlarının tanımı çerçevesindeki proje fikirleri ile ilgili olarak, bilgi ve görüş alışverişinin sağlanmasına ve Ar-Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşturulmasına yönelik üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımlarıyla düzenlenecek ulusal veya uluslararası etkinlik harcamalarının desteklenmesidir.
Proje Pazarı Etkinliğine Kimler Başvurabilir?
Proje Pazarı etkinliğinde en az bir üniversite ile,

Sanayi Odası,
Ticaret Odası,
Ticaret Ve Sanayi Odası,
İhracatçı Birliğinden

herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı olması zorunlu olup, bu katılımcı kuruluşlardan (üniversite, sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası, ihracatçı birliği) herhangi biri TÜBİTAK'a etkinlik için destek başvurusunda bulunabilir.
Sağlanan Desteğin Miktarı Nedir?
TÜBİTAK tarafından belirlenen üst sınırı geçmeyecek biçimde, etkinliği düzenleyen kuruluşun talebinin uygun görülen kısmı için hibe destek sağlanmaktadır. (2011 yılında her bir etkinlik için toplam destek tutarı en fazla 20.000 (yirmi bin) TL, söz konusu etkinliğin uluslararası katılımlı olması durumunda toplam destek tutarı en fazla 25.000 (yirmi beş bin) TL olarak belirlenmiştir.) Destek ödemeleri etkinlik öncesi yapılmaktadır.
Etkinliğe İlişkin Destek Verilen Harcama Kalemleri Nelerdir?

Basım ve kırtasiye giderleri: Etkinlik ile ilgili gerekli basım ve kırtasiye giderleri (davetiye, afiş, broşür, kitap, sarf malzemeleri, v.b),
Posta ve kurye giderleri: Etkinlik ile ilgili yapılan posta ve kurye giderleri,
Ulaşım ve konaklama giderleri: Üniversite ve araştırma kuruluşlarından etkinlik kapsamında proje fikriyle katılacak kişilere ait uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ile en fazla 100 (yüz) TL'ye kadar günlük konaklama giderleri.

1507 -KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı
Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ'lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.
KOBİ' ler tarafından yürütülen 550.000 TL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk iki projenin % 75 oranında desteklenmesi amaçlanmıştır.
1511 -Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Proje Destek Programı

Destek Üst Limiti:

Proje çağrı döneminde, Tübitak tarafından ilan edilir.

Destek Oranı:

Büyük ölçekli kuruluşlar için % 60, KOBİ'ler için %75'tir.

Teknogirişim desteği hakkında detaylı bilgi

Tübitak desteklerinin süreç aşamaları için detaylı bilgi