Biliyor musunuz ? Az Sermaye İle Çok Yatırım Şansınız Var
Fikriniz mi var ? Gelin! Proje İle Teknolojiye Dönüştürelim
Keşfedin Eğitimler İle Farkınızı Ortaya Çıkarın
All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

Ahiler Kalkınma Ajansı

AHİLER KALKINMA AJANSI
SEKTÖREL RAKABET EDEBİLİRLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

HİBE MİKTARI

Asgari:  25.000 TL
Azami: 450.000TL

 

HİBE ORANI

Asgari % 20
Azami % 50

PROJE SÜRESİ

Azami: 9 Ay

 

SON BAŞVURU TARİHİ

 

TOPLAM BÜTÇE

17.000.000 TL

 

UYGULANDIĞI İLLER

AKSARAY-KIRIKKALE-KIRŞEHİR-NİĞDE-NEVŞEHİR

ÖNCELİKLER

 1. İşletmelerin Ar-Ge, İnovasyon, üretim ve pazarlama süreçlerinin iyileştirilmesi yoluyla sektörel rekabet edebilirliğin sağlanması,
 1. Enerji verimliliğinin artırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması,
 1. Ürün/hizmet çeşitliliğinin artırılarak yüksek katma değerli üretim/hizmet yapısına geçişin sağlanması.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR
Başvuru sahipleri KOBİ olmalıdır. (250 kişiden az çalışan, 40 Milyon TL’den az cirosu olan)

ÖRNEK PROJE KONULARI

 • Üretim tekniklerinin ve süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik projeler,
 • Yeni ürün veya yeni teknoloji geliştirme amaçlı Ar-Ge çalışmalarına yönelik projeler,
 • İşletmelerin verimliliğini artırmaya yönelik projeler,
 • Yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş bilgi ve iletişim teknolojisi (BIT) uygulanmasına yönelik projeler,
 • Satış, pazarlama, dış ticaret ve kurumsallaşmaya yönelik insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik projeler, ticaret uygulamalarına yönelik projeler,
 • Üretim süreçlerinde enerjinin daha verimli kullanılmasına yönelik projeler,
 • Güneş enerjisi, biyogaz, jeotermal, rüzgâr, biyokütle (çöpgazı dâhil) vb. yenilenebilir enerji kaynaklarından 500 KW ve altı elektrik kurulu gücüne sahip lisanssız elektrik üretimine yönelik yatırım projeleri,
 • Konut ısıtılması, sağlık, tarım, turizm vb. alanlarda jeotermal kaynakların entegre kullanımını sağlayacak projeler,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin Ar-Ge faaliyetlerini içeren projeler,
 • Bölgeye özgü geleneksel değerlerin ticarileşmesine ve markalaşmasına yönelik projeler,
 • Bölgede çıkarılan madenlerin işlenerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesine yönelik projeler,
 • Makine ve teçhizat imalatında katma değeri artıracak tasarımların geliştirilmesine yönelik projeler,
 • Marka değerinin ve markaya olan güvenin artırılmasına yönelik projeler,
 • Atıkların işlenip değerlendirilmesine yönelik projeler,
 • Tarımsal ürünlerin işlenerek hazır gıda haline getirilmesine yönelik projeler,
 • İşletmelerin ulusal veya uluslararası kalite sertifikasyonu için gerekli altyapıyı oluşturmaları/geliştirmeleri ve belgelendirme çalışmalarına yönelik projeler,

UYGUN MALİYETLER

 • Makine ekipman alımları (2. El olmamalıdır)
 • Sarf Malzemesi maliyetleri
 • Ajans desteğinin % 30’unu geçmemek kaydıyla inşaat giderleri
 • Destek miktarı 200.000 TL üzerinde olan projeler için denetim maliyetleri
 • Tanıtım ve görünürlük maliyetleri
 • Belgelendirme maliyetleri
 • Danışmanlık hizmetleri maliyetleri

NOT: KDV MALİYETLERİ DESTEKLENMEZ.

      BAŞVURUDA SUNULACAK BELGELER

 • İmza sirküleri (Noter onaylı ASIL)
 • Tüm ticari sicil gazeteleri
 • 2009-2010-2011 muhasebeci, YMM onaylı mali tablolar
 • KOBİ beyannamesi
 • Son 3 aya ait SGK hizmet dökümleri
 • Faaliyet belgesi
 • 10.000 TL üzeri alımlar için 3’er adet proforma fatura