Biliyor musunuz ? Az Sermaye İle Çok Yatırım Şansınız Var
Fikriniz mi var ? Gelin! Proje İle Teknolojiye Dönüştürelim
Keşfedin Eğitimler İle Farkınızı Ortaya Çıkarın
All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

Ankara Kalkınma Ajansı

ANKARA KALKINMA AJANSI
ÇEVREYE DUYARLI YENİLİKÇİ UYGULAMALAR MALİ DESTEK PROGRAMI

HİBE MİKTARI

Asgari: 100.000 TL
Azami: 750.000 TL

 

HİBE ORANI

Asgari % 25
Azami % 50

PROJE SÜRESİ

Azami:3- 9 Ay

 

SON BAŞVURU TARİHİ

 

TOPLAM BÜTÇE

12.000.000 TL

 

UYGULANDIĞI İLLER

ANKARA

ÖNCELİKLER

Öncelik 1: Yenilenebilir enerji sektörüne yönelik ekipman ve malzeme üreten işletmelerde yenilikçi ürün, süreç, pazarlama ve organizasyon stratejilerinin hayata geçirilmesi

Öncelik 2: Sağlık teknolojileri ve iş/inşaat makineleri sektörlerinde üretim yapan işletmelerde çevre dostu ürün geliştirilmesi, temiz üretim süreçlerine geçişin sağlanması ve/veya üretim süreçlerinde enerji verimliliğinin artırılması

Öncelik 3: Bilişim sektöründe çevresel sürdürülebilirliğe hizmet edecek strateji, yöntem ve teknolojilerin hayata geçirilmesine yönelik yenilikçi bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerinin geliştirilmesi

KİMLER BAŞVURABİLİR

Kar amacı güden kurum, kuruluş, işletmeler, Üniversiteler
(Not: En az 3 ay önce kurulmuş olmalıdır)

UYGUN MALİYETLER

 • Makine ekipman alımları (2. El olmamalıdır)
 • Sarf Malzemesi maliyetleri
 • Ajans desteğinin % 30’unu geçmemek kaydıyla inşaat giderleri
 • Destek miktarı 200.000 TL üzerinde olan projeler için denetim maliyetleri

 

      BAŞVURUDA SUNULACAK BELGELER

 • Faaliyet belgesi
 • Ticaret Sicil Gazeteleri
 • Son 3 yıla ait muhasebeci veya YMM onaylı mali tablolar
 • Son 3 aya ait SGK hizmet döküm listeleri
 • Noter onaylı imza sirküleri
 • 20.000 üzeri makine ekipman ve alımları için başvuru sahibi tarafından hazırlanmış ve imzalanmış teknik şartname
 • 20.000 üzeri alımlar için en az 3 adet proforma fatura