Biliyor musunuz ? Az Sermaye İle Çok Yatırım Şansınız Var
Fikriniz mi var ? Gelin! Proje İle Teknolojiye Dönüştürelim
Keşfedin Eğitimler İle Farkınızı Ortaya Çıkarın
All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
2013 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI

HİBE MİKTARI

Asgari:  50.000 TL
Azami: 250.000TL

 

HİBE ORANI

Asgari % 25
Azami % 50

PROJE SÜRESİ

Azami: 9 Ay

 

SON BAŞVURU TARİHİ

 

TOPLAM BÜTÇE

4.000.000 TL

 

UYGULANDIĞI İLLER

ZONGULDAK – KARABÜK   BARTIN

ÖNCELİKLER

Öncelik 1: Üretim kapasitesinin ve verimliliğin arttırılması
Öncelik 2: AR-GE’ ye yönelik yatırımların sağlanması ve yenilikçi ürün üretilmesi
Öncelik 3: Enerji verimliliğinin ve çevreye duyarlı teknoloji kullanımının arttırılması
Öncelik 4: Turizm sektöründe çeşitliliğin sağlanmasına yönelik yatırımlar yapılması

DESTEKLENEN SEKTÖRLER

ZONGULDAK
Ereğli : Ana metal sanayi, gemi inşa ve onarım
Alaplı : Ana metal sanayi, gıda
Devrek : Mobilya ve orman ürünleri, ekoturizm
Çaycuma : Mobilya ve orman ürünleri, tekstil
Gökçebey : Mobilya ve orman ürünleri, gıda

KARABÜK
Merkez : Ana Metal Sanayi
Ovacık : Gıda, alternatif turizm
Eflani : Gıda, madencilik
Eskipazar : Turizm, madencilik
Yenice : Mobilya ve orman ürünleri, alternatif turizm
Safranbolu : Turizm (Markalaşma ve hizmet kalitesinin arttırılması)

BARTIN
Amasra : Turizm (Markalaşma ve hizmet kalitesinin arttırılması)
Ulus : Mobilya ve orman ürünleri, alternatif turizm
Kurucaşile : Ahşap tekne yapımı, turizm

KİMLER BAŞVURABİLİR

İmalat ve Turizm sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler (250 kişiden az çalışan – 40 Milyon TL’den az ciro)

ÖRNEK PROJE KONULARI

 •  Mevcut üretim tesislerinin modernizasyonu,
 •  İşletme bünyesinde yeni üretim hatlarının kurulması ve istihdamın arttırılması,
 • Ar-Ge’ ye yönelik yatırımların sağlanması ve yenilikçi ürün üretilmesi
 • Turizme yönelik geleneksel el sanatlarının üretilmesi ve pazarlanması,
 • İşletmelerde Ar-Ge, Ür-Ge laboratuarlarının kurulması,

        *    Yeni teknolojilerin işletmeye transfer edilmesi yoluyla üretimde verimliliğin arttırılması,
*    İşletmelerde temiz enerji üretim ve tüketiminin sağlanması,

UYGUN MALİYETLER

 • Makine ekipman alımları (2. El olmamalıdır)
 • Sarf Malzemesi maliyetleri
 • Ajans desteğinin % 30’unu geçmemek kaydıyla inşaat giderleri
 • Destek miktarı 100.000 TL üzerinde olan projeler için denetim maliyetleri
 • Tanıtım ve görünürlük maliyetleri
 • İhale ilan maliyetleri
 • Danışmanlık hizmetleri maliyetleri

NOT: KDV maliyetleri desteklenmemektedir.

      BAŞVURUDA SUNULACAK BELGELER

 • Faaliyet belgesi
 • Tüm ticaret sicil gazeteleri
 • 2011 –  2012 yıllarına ait ortalama çalışan sayısını gösteren SGK’dan alınmış belge
 • Son 3 yıla ait muhasebeci veya YMM onaylı mali tablolar
 • Noter tasdikli imza sirküleri (ASIL)
 • 10.000 TL üzeri alımlar için en az 2 adet teknik şartnameli proforma fatura
 • Projenin gerçekleştirileceği yere ait farklı açılardan çekilmiş 5 adet fotoğraf
 • İnşaat varsa metraj ve keşif özeti
 • Varsa – kapasite raporu ve kalite belgeleri (zorunlu değildir)