Biliyor musunuz ? Az Sermaye İle Çok Yatırım Şansınız Var
Fikriniz mi var ? Gelin! Proje İle Teknolojiye Dönüştürelim
Keşfedin Eğitimler İle Farkınızı Ortaya Çıkarın
All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

Çukurova Kalkınma Ajansı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI
REKABETÇİLİK VE YENİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

HİBE MİKTARI

Asgari:  100.000 TL
Azami:    450.000  TL

 

HİBE ORANI

Asgari % 20
Azami % 50

PROJE SÜRESİ

Azami: 9 Ay

 

SON BAŞVURU TARİHİ

 

TOPLAM BÜTÇE

8.500.000 TL

 

UYGULANDIĞI İLLER

ADANA - MERSİN

ÖNCELİKLER

 • Öncelik 1. Ar-Ge, tasarım ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi
 • Öncelik 2. Ürünlerde ve hizmetlerde kalite ve katma değerin artırılması
 • Öncelik 3. Markalaşma
 • Öncelik 4. Sektörün arz yönünde güçlendirilmesi
 • Öncelik 5. Pazar payını artırmaya ya da yeni pazarlara ulaşmaya yönelik ürün çeşitlendirmesi

 

KİMLER BAŞVURABİLİR
Başvuru sahipleri KOBİ olmalıdır. (250 kişiden az çalışan, 40 Milyon TL’den az cirosu olan)

ÖRNEK PROJE KONULARI

 1. Tarım ve Tarıma Dayalı Gıda Sanayi sektöründe

Öncelik 1. Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi,
Öncelik 3. Markalaşma
Öncelik 5. Pazar payını arttırmaya ya da yeni pazarlara ulaşmaya yönelik ürün çeşitlendirmesi,

 1. Kimya sektöründe

 

Öncelik 1. Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi,
Öncelik 2. Üretimde kalite ve katma değerin arttırılması,
Öncelik 5. Pazar payını arttırmaya ya da yeni pazarlara ulaşmaya yönelik ürün çeşitlendirmesi,

 1. Makine- Metal Eşya sektöründe

 

Öncelik 1. Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi,
Öncelik 3. Markalaşma,
Öncelik 5. Pazar payını arttırmaya ya da yeni pazarlara ulaşmaya yönelik ürün çeşitlendirmesi,

 1. Mobilya sektöründe

 

Öncelik 1. Tasarım ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi,
Öncelik 2. Üretimde kalite ve katma değerin arttırılması,
Öncelik 3. Markalaşma
Öncelik 4. Sektörün arz yönünde güçlendirilmesi,

 1. Turizm sektöründe

 

Öncelik 2. Hizmetlerde kalite ve katma değerin arttırılması, (Belgeli konaklama tesislerinde bir üst sınıfa geçmeyi destekleyen projeler ile butik işletmeciliğe yönelik projeler desteklenecektir.)

UYGUN MALİYETLER

 • Makine ekipman alımları (2. El olmamalıdır)
 • Sarf Malzemesi maliyetleri
 • Ajans desteğinin % 30’unu geçmemek kaydıyla inşaat giderleri
 • Destek miktarı 200.000 TL üzerinde olan projeler için denetim maliyetleri

NOT: KDV Maliyetleri desteklenmemektedir.

      BAŞVURUDA SUNULACAK BELGELER

 •  Tüm ticaret sicil gazeteleri
 • Faaliyet belgesi
 • 2009-2010-2011 muhasebeci ya da YMM onaylı mali tablolar
 • Noter tasdikli imza sirküleri (ASIL)
 • Satın alınacak mal ve hizmetlere ait teknik şartnameler
 • 10.000 TL üzeri alımlar için 2’şer adet proforma fatura