Biliyor musunuz ? Az Sermaye İle Çok Yatırım Şansınız Var
Fikriniz mi var ? Gelin! Proje İle Teknolojiye Dönüştürelim
Keşfedin Eğitimler İle Farkınızı Ortaya Çıkarın
All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

Dicle Kalkınma Ajansı

DİCLE KALKINMA AJANSI
REKABETÇİ SEKTÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

HİBE MİKTARI

Asgari:  40.000 TL
Azami: 500.000TL

 

HİBE ORANI

Asgari % 25
Azami % 50

PROJE SÜRESİ

Azami: 12 Ay

 

SON BAŞVURU TARİHİ

 

TOPLAM BÜTÇE

15.337.000 TL

 

UYGULANDIĞI İLLER

MARDİN-BATMAN-ŞIRNAK-SİİRT

ÖNCELİKLER

 • İstihdamın ve işgücü niteliklerinin artırılması
 •  Ürün/hizmet kalitesinin ve çeşitliliğinin artırılması
 •  Markalaşma, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin yaygınlaştırılması
 •  Mevcut kapasitenin ve/veya kapasite kullanım oranının artırılması
 •  Üretim aşamasında güncel teknolojilerin ve otomasyon sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması
 •  İhracata dayalı üretimin desteklenerek ihracatın geliştirilmesi
 •  İlgili alandaki ulusal/uluslararası standartların sağlanması

KİMLER BAŞVURABİLİR
Başvuru tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş olan işletmeler.

UYGUN MALİYETLER

 • Makine ekipman alımları (2. El olmamalıdır)
 • Sarf Malzemesi maliyetleri
 • Ajans desteğinin % 30’unu geçmemek kaydıyla inşaat giderleri
 • Destek miktarı 200.000 TL üzerinde olan projeler için denetim maliyetleri
 • Tanıtım ve görünürlük maliyetleri
 • Yazılım Maliyetleri
 • İş makinesi alımı (inşaatlarda kullanılanlar hariç)
 • Danışmanlık hizmetleri maliyetleri

NOT: KDV MALİYETLERİ DESTEKLENMEMEKTEDİR.

            BAŞVURUDA SUNULACAK BELGELER

 • -Faaliyet belgesi
 • -Bütün Ticaret Sicil Gazeteleri
 • -İmza Sirküleri
 • -Son 3 yıla ait YMM, Muhasebeci onaylı mali tablolar
 • -Son 2 aya ait barkotlu SGK hizmet döküm listeleri
 • -KOBİ olan işletmeler için KOBİ Beyannamesi
 • -Üretim yapan firmalar için güncel kapasite raporu
 • -10.000 TL üzeri alımlar için 2’şer adet teknik şartnameli proforma fatura
 • -Yatırım yerine ait en az 10 fotoğraf
 • -İnşaat varsa keşif özeti