Biliyor musunuz ? Az Sermaye İle Çok Yatırım Şansınız Var
Fikriniz mi var ? Gelin! Proje İle Teknolojiye Dönüştürelim
Keşfedin Eğitimler İle Farkınızı Ortaya Çıkarın
All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

HİBE MİKTARI

Asgari:  40.000 TL
Azami: 400.000TL

 

HİBE ORANI

Asgari % 25
Azami % 50

PROJE SÜRESİ

Azami: 8 Ay

 

SON BAŞVURU TARİHİ

 

TOPLAM BÜTÇE

30.000.000 TL

 

UYGULANDIĞI İLLER

HATAY – KAHRAMANMARAŞ OSMANİYE

ÖNCELİKLER

Öncelik 1: Mevcut işletmelerde katma değer yaratan yenilikçi uygulamaların desteklenmesi
Öncelik 2: İşletmelerin rekabetçi yapılarının geliştirilmesine yönelik yatırımların desteklenmesi
Öncelik 3: Çevresel atıkların geri dönüşümle ekonomiye kazandırılması

ÖNCELİKLE DESTEKLENEN SEKTÖRLER;

Hatay için: Mobilya ve Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi
Kahramanmaraş için: Tekstil ve Çelik Mutfak Eşyası Tasarımı ve Üretimi
Osmaniye için; Yerfıstığı ve Zeytincilik Ürünleri.

 Hatay ilinde Belen, Erzin, Yayladağı, Kumlu, Hassa ve Altınözü ilçelerinden,
 Kahramanmaraş ilinde Göksun, Pazarcık, Türkoğlu, Nurhak, Andırın, Çağlayancerit ve Ekinözü  ilçelerinden,
 Osmaniye ilinde ise Hasanbeyli, Toprakkale, Sumbas ve Bahçe ilçelerinden gelen proje başvurularına değerlendirmede öncelik verilmesi, hedeflenmiştir.

KİMLER BAŞVURABİLİR

* Başvuru sahipleri KOBİ olmalıdır. (250 kişiden az çalışan, 40 Milyon TL’den az cirosu olan)
* 01.07.2012 tarihinden önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması
* Faaliyet gösterir durumda olması (Başvuru Sahibinin personel ve/veya makine ekipmanlarıyla birlikte en az 01.07.2012 tarihinden beri işler durumda olması)

UYGUN MALİYETLER

 • Makine ekipman alımları (2. El olmamalıdır)
 • Sarf Malzemesi maliyetleri
 • Ajans desteğinin % 30’unu geçmemek kaydıyla inşaat giderleri
 • Destek miktarı 200.000 TL üzerinde olan projeler için denetim maliyetleri
 • Marka, Patent,  Endüstriyel belge alım maliyetleri
 • Ajans desteğinin % 20’sini geçmemek koşulu ile; indirme-bindirme ve sevkiyat amaçlı araç (gıda sevkiyatında frigorifik araç, forklift alımı, sabit küçük vinç) alımı
 • Yazılım, otomasyon, web sayfası v.s. giderleri
 • Tanıtım ve görünürlük maliyetleri

NOT: KDV MALİYETLERİ DESTEKLENMEMEKTEDİR.

      BAŞVURUDA SUNULACAK BELGELER

 • Faaliyet belgesi
 • Bütün ticaret sicil gazeteleri
 • Son 3 yıla ait onaylı mali tablolar
 • Son aya ait SGK hizmet döküm listesi
 • İmza sirküleri – yetkilendirme kararı
 • 10.000 TL üzeri alımlar için 3’er adet proforma fatura
 • İnşaat varsa keşif özeti
 • Varsa işletme ihracat numarası ve en son alınan sipariş belgesi ile teslimine ilişkin onaylı

            belgeler (onaylı sipariş formu, fatura, gümrük beyannamesi, konşimento, ihracat yaptığı
miktarı gösterir onaylı belge vb.)

 •   Varsa HACCP, ISO, CE, TSE vb. belgeler
 •  Varsa tescilli marka, coğrafi işaret, endüstriyel tasarım, patent vb. belgeler.