Biliyor musunuz ? Az Sermaye İle Çok Yatırım Şansınız Var
Fikriniz mi var ? Gelin! Proje İle Teknolojiye Dönüştürelim
Keşfedin Eğitimler İle Farkınızı Ortaya Çıkarın
All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI
İMALAT SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI

HİBE MİKTARI

Asgari:40.000 TL
Azami: 400.000TL

 

HİBE ORANI

Asgari % 25
Azami % 50

PROJE SÜRESİ

Azami: 8 Ay

 

SON BAŞVURU TARİHİ

 

TOPLAM BÜTÇE

10.000.000 TL

 

UYGULANDIĞI İLLER

ARTVİN – GİRESUN – GÜMÜŞHANE – ORDU – RİZE  TRABZON

Öncelik1. İşletmelerde verimliliğin, ürün çeşitliliğinin ve kalitesinin artırılması, çevre dostu imalat teknolojilerinin geliştirilmesi, kapasite artırımı veya katma değeri daha yüksek, inovatif ve/veya istihdama olumlu katkı yapabilecek faaliyetlerinin geliştirilmesi

Öncelik2. İşletmelerin test, laboratuvar, ar-ge ve bilgi teknolojisi alt yapısının geliştirilmesi kapsamında üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra belgelendirme, sertifikasyon, kalite yönetim sistemi veya akreditasyona dönük alt yapılarının güçlendirilmesi

Öncelik3. Bölgede ya da ülkemizde üretimi yapılmayıp ancak üretilme potansiyeli olan özellikle ileri teknoloji gerektiren, katma değeri ve pazarlama imkânları yüksek ürünlerin imalatı

Öncelik4. İşletmelerde kurumsallaşma, profesyonel yönetim anlayışı, birlikte iş yapabilme, ortaklık ve kümelenme kültürünün ve pazarlama kabiliyetlerinin

KİMLER BAŞVURABİLİR
Başvuru sahipleri KOBİ olmalıdır. (250 kişiden az çalışan, 40 Milyon TL’den az cirosu olan)

UYGUN MALİYETLER

 • Makine ekipman alımları (2. El olmamalıdır)
 • Sarf Malzemesi maliyetleri
 • Ajans desteğinin % 30’ını geçmemek kaydıyla inşaat giderleri
 • Destek miktarı 100.000 TL üzerinde olan projeler için denetim maliyetleri
 • Tanıtım ve görünürlük maliyetleri

NOT: KDV MALİYETLERİ DESTEKLENMEMEKTEDİR.

  BAŞVURUDA SUNULACAK BELGELER

 • -Bütün Ticaret Sicil Gazeteleri
 • -YMM ve ya muhasebeci onaylı son 3 yıla ait mali tablolar (2010-2011-2012)
 • -En son  aya ait SGK hizmet dökümleri
 • -Noter Tasdikli imza sirküleri aslı
 • -2.500 TL ve üzeri alımlar için en az 2 adet teknik şartnameli proforma fatura
 • -Mevcut işletmeler için kapasite raporu, yeni kurulan işletmeler için ön kapasite raporu