Biliyor musunuz ? Az Sermaye İle Çok Yatırım Şansınız Var
Fikriniz mi var ? Gelin! Proje İle Teknolojiye Dönüştürelim
Keşfedin Eğitimler İle Farkınızı Ortaya Çıkarın
All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

Diğer Eğitimlerimiz


Eleman Seçimi ve İşe Alma Teknikleri

Bedensel İletişim

Bilinçaltı Satış Stratejileri

Satış Koçluğu

Stratejik Planlama ve Yönetim

Takım Oluşturma ve Takım Yönetimi

Hedef Odaklı Performans Yönetimi

Kurum Kültürü

Telefonda Etkili İletişim

İlişki Yönetimi ve İlişki Geliştirme

Kurum İçi İletişim

Müşteri Odaklı Hizmet / İletişim

Kurumun Yansıyan Yüzü İnsan (Kişisel İmaj)

Yüksek Motivasyon

Takım Çalışması (Sınıf İçi / Yelkenli Teknede)

Temel Pazarlama Bilgileri

Modern Pazarlama ve Yönetimi

E-Ticaret ve E-Pazarlama

Stratejik ve Taktik Pazarlama

Telefonda Satış

EĞİTİMLERİMİZ


 • ISO 9001- 2008 Kalite yönetim sistemi eğitimleri

Müşteri odaklılık, liderlik, çalışanların katılımı, proses yaklaşımı, sistem yaklaşımı, sürekli iyileştirme, gerçeklere dayalı karar verme ve tedarikçilerle karşılıklı çıkar ortaklığına dayalı ilişki kavramları ve çevre ve ürünlerin geri kazanım şartlarının da daha çok göz önüne alınması üzerine kurulmuş olan ISO 9001:20008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, müşteri memnuniyetinin, müşteri beklentileri ve geçerli yasal şartlar karşılanarak sağlanması için şartları tanımlamaktadır.
Müşteri tatminini izlemek, dokümantasyondan çok uygulamaya ve performansa önem veren bir yapı oluşturmak, genel yönetim sistem prensiplerini desteklemek ve yönetim sistemlerinin entegrasyonunu kolaylaştırmak, süreç yaklaşımını esas almak, her birim ve seviyede ölçülebilir, kalite hedefleri belirlenmesini ve kalite hedeflerine ulaşmak için sürekli iyileştirmeyi sağlayacak kalite planlamasının yapılmasını sağlamak standardın temel özellikleridir. En önemlisi ise tüm ürün kategorileri, tüm sektörler ve her büyüklükte kuruluşa uygulanabilirliktir. Dolayısıyla hizmet sektörü tarafından daha kolay uygulanabilecektir.

 • ISO 14001 Eğitimleri

Uluslararası düzeyde kabul gören bir standart olan ISO 14001, etkili bir Çevresel yönetim Sistemi’nin (ÇYS) nasıl uygulanabileceğini belirler. Bu standart, kârlılığı korumakla çevre üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması arasındaki hassas dengeyi korumak için tasarlanmıştır. Kuruluşunuzun tamamına gereken özeni göstererek bu hedeflerin her ikisine de ulaşmanızı sağlayabilir.Çevre Yönetim Sistemi ISO 14001 eğitiminin amacı, çevre politikasının geliştirilmesi, uygulanması, başarıya ulaştırılması, gözden geçirilmesi ve sürekliliği amacını güden, kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar, uygulamalar, usuller ve işlemleri ile Çevre Yönetim Sistemleri Standartları ve Çevre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarının basamaklarının oluşturulmasıdır.

 • ISO 18001 Eğitimleri

ISO 18001 (İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Sistemi), kuruluşunuzun tutarlı bir şekilde sağlık ve güvenlik risklerini tanımlamasına ve denetlemesine, kaza risklerini azaltmasına, yasalara uyuma yardımcı olmasına ve genel performansı artırmasına olanak sağlayan bir çerçeve sunarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamını teşvik eder. ISO 18001 yönetim sisteminizi belgeletmek, kuruluşunuzun belirtilen ölçütlere uyduğunu ve aşağıdaki yararları sağladığını kanıtlamasını sağlar:

 • Kaza sayısında potansiyel düşüş
 • Arıza süresi ve bunun yol açtığı maliyetlerde potansiyel düşüş
 • Yasal ve düzenleyici uygulamaları gösterme
 • Hissedarlarınıza sağlık ve güvenlik konularına verdiğiniz önemi gösterme
 • Yenilikçi ve dolaysız yaklaşımınızı gösterme
 • Yeni müşterilere ve iş ortaklarına daha fazla erişim
 • Hem bugün hem de gelecekte sağlık ve güvenlik risklerinin daha iyi yönetilmesi
 • Mali sorumluluk sigortası maliyetlerini düşürme potansiyeli

 

 • ISO 22001 Eğitimleri

ISO 22000:2005 dünya çapında güvenli gıda tedarik edilmesini sağlama amacıyla düzenlenmiş yeni bir standarttır. Gerekliliklerin, tarladaki çiftçiden, taşıma ve depolama operatörlerine, perakendeciler ve restoranlardan onların tedarikçilerine kadar (Makina ve ambalaj üreticileri dahil olmak üzere) ortak olması hedeflenmiştir.
Gıda kaynaklı hastalıklar ve ölümleri ile bunlarla ilgili maliyetlerin azaltılmasının amaçlanması, tüketici ve alıcı firmaların-ülkelerin güvenli gıda talep etmeleri nedeniyle HACCP (Tehlike analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) tabanlı gıda güvenliği yönetim sistemleri günümüzde giderek yaygınlaşmaktadır.
Gıda sektöründe hizmet veren kuruluşlar, ISO 22000 Gıda Kalite yönetim sistemini akreditasyonlu kuruluşlarca belgelendirerek; Uluslararası Gıda şartlarına uyduğu güvencesini kamuya ve ilgili tüm taraflara göstermiş olur.

 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi iç denetimin aşamalarını tanıtmak,
 • Katılımcıların etkili denetim gerçekleştirmek için önemli faktörleri ve nitelikleri uygulama ve vaka çalışmalarıyla yorumlayabilmelerini ve yaşamalarını sağlamak,
 • Etkili iç denetim uygulamasını sürekli gelişim ve değişim odaklı yönetim yaklaşımlarıyla ilişkilendirmek,
 • Katılımcıları eğitim konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve araçları sunmak,
 • Gıda Güvenliği ile ilgili mevzuat ve uygulamaları konusunda katılımcıların bilinçlenmesini sağlamaktır.

 

 • Kurumsal Pazarlama Eğitimleri

 

Kurumsal Pazarlama Eğitiminin amacı, katılımcılara kurumsal pazarları analiz etmeyi ve tüketici davranışlarına göre kurumsal satın alma davranışlarını incelemeyi ve bunlarla beraber kurumsal pazarlama yönetimi bilgilerini aktarmayı hedeflemektedir. Kurumsal pazarlama konusunda kendisini geliştirmek isteyen , kurumsal pazarlama yapan işletmelerde çalışan veya çalışmayı planlayan personel,uzman,orta ve üst düzey yönetici adayları ve işletme sahiplerinin bilgi ve birikimlerinin artırılması için alınması gereken bir eğitimdir.

 • NLP ile İletişim

 

NLP(Beynimizi doğru ve etkili kullanma teknikleri) düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek,istenilen hedeflere ulaşmak amacıyla bu kaynakların nasıl etkili şekilde kullanılacağını öğreten 21. yüzyılın basari, mükemmellik bilimi, sanatı ve teknolojisidir. NLP; kurucularına göre, öznel dünyamızın yapısı, insan mükemmelliğine yol gösteren sistemler bütünü, bazılarına göre bir tavır, bazılarına göre de ise yarayan düşünce ve eylemler bütünü olarak kabul edilmektedir.NLP (Beynimizi doğru ve etkili kullanma teknikleri) İle Etkili İletişim Eğitimi: NLP ile davranışlarımızı yeniden programlayabiliriz. NLP ile iletişim yeteneğimizi geliştirebilir, iletişim davranışlarımızı programlayabiliriz
NLP, bugün dünyanın önde gelen çok uluslu şirketlerinin yönetim becerilerini geliştirmeden yeniden yapılanmaya, satış ekiplerinin gelişiminden üst düzey yönetim stratejilerini geliştirmeye kadar varan her alanda etkin olarak kullanılan bir yönetim, liderlik, düşünce, uygulama sistemi ve teknolojisidir

NLP; zihin, dil ve davranış ilişkisini kurarak kişilerin bireysel hedeflerine ulaşmaları için zihinlerini ne şekilde kullanabileceklerini öğreten değişim teknolojisidir. NLP bir sanat ve bilimdir, mükemmelliğin modellenmesidir.

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

 

Müşteri ilişkileri yönetimi kavramı, bilgi çağı pazarlama anlayışının bir sonucudur.Sektörü ne olursa olsun firmalar için, rekabet edebilme gücü, her zaman farklı olmayı gerekli kılmıştır. Günümüzde, teknolojik yeniliklerle elde edilen farklılaşmalar uzun süreli olmadığından, müşterilerinize benzersiz bir satış önerisiyle gidebilmek uzun vadede mümkün olmayacaktır. Bu yüzden, farklılaşmanın en önemli yollarından birisi olarak müşteri ilişkileri gösterilmektedir. Müşterilerin devam eden ilişkisi, müşteri sadakati ve artarak devam eden satın alma davranışları, güçlü rekabet koşullarında şirketleri koruyacak değerlerdir. CRM, müşterilerle sürekli devam etmesi istenilen bu ilişkileri, operasyonel ve analitik olarak ele almaktadır.

Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi ile katılımcılar, kendi davranışlarının iş sonuçlarını nasıl etkilediğini görecekler ve müşteri görüşmelerinde iyi bir izlenim yaratmak ve ilişkiyi sürdürmek için neler yapmak gerektiğini öğreneceklerdir.CRM eğitimi ile,

 • iş ilişkileri gelişerek ve işlerini daha iyi bir iş birliği içinde sürdürmeleri sağlanacaktır.
 • Şirket kurulan ilişkiler ve güven ortamı sayesinde doğru ve daha iyi şekilde temsil edilecek.
 • Şirketin hedeflerine ulaşması kolaylaşacaktır.
 • Uygulamalı Psikolojik Satış Teknikleri

Klasik pazarlama tekniklerine alternatif yeni bir yöntem sunan program; ürün, pazarlamacı ve müşteri üçgenini detaylarıyla irdeleyen ve etkili bir pazarlama-satış uygulamasında önemli olan unsurun insan faktörünü tanımak olduğu gerçeğinden hareket eder. Bu konuda Türkiye’de ilk defa uygulanan etkili bir yöntem öğretir. Bu sebeple katılımcıların insan tanıma tekniklerini bilmeleri ve bunu satış uygulamalarına yansıtmaları programın temel hedefidir.

 • İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynakları yönetimi, bir başka açıdan organizasyon ve yönetimde “insan” boyutunu ele alan disiplin olarak tanımlanabilir. İnsan kaynakları yönetiminin temel amaçlarını ise şu şekilde özetleyebiliriz :

 • İnsan kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanmak,
 • Doğru insanları, doğru işlerde istihdam etmek; bir başka ifadeyle, iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip kişileri seçmek ve bunları kendilerine en uygun birimlere ya da departmanlara yerleştirmek,
 • İnsanların performanslarına uygun şekilde işte yükselmelerini sağlamak,
 • Çalışanları takdir ve motive etmek; organizasyonda çalışanlar üzerinde de demotive edici faktörleri ortadan kaldırmak,
 • Çalışanların performans değerlendirilmesini bilimsel esaslar ve standartlar dahilinde yürütmek,
 • Ücret ve maddi teşviklerin takdir edilmesinde adil olmaya çalışmak; kişilerin iş performanslarına dayalı ücret takdir etmek ve bunu mümkün olduğu ölçüde objektif kriterler çerçevesinde yapmak.

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player