Biliyor musunuz ? Az Sermaye İle Çok Yatırım Şansınız Var
Fikriniz mi var ? Gelin! Proje İle Teknolojiye Dönüştürelim
Keşfedin Eğitimler İle Farkınızı Ortaya Çıkarın
All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

İstanbul Kalkınma Ajansı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ODAKLI MALİ DESTEK PROGRAMI

HİBE MİKTARI

Asgari:  200.000 TL
Azami: 400.000TL

 

HİBE ORANI

Asgari % 25
Azami % 50

PROJE SÜRESİ

Azami: 9 Ay

 

SON BAŞVURU TARİHİ

 

TOPLAM BÜTÇE

15.000.000 TL

 

UYGULANDIĞI İLLER

İSTANBUL

ÖNCELİKLER

Öncelik 1. BİT sektöründe diğer ekonomik sektörlere yönelik yüksek katma değer üreten yenilikçi ürün ve faaliyetlerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi

Öncelik 2. BİT sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörle ilişkili kurum ve kuruluşlar arasında altyapı, inovasyon ve sektörün sorunlarının çözümlerine yönelik işbirliklerinin geliştirilmesi

KİMLER BAŞVURABİLİR
Kar amacı güden işletmeler – En az 3 ay önce tescil edilmiş olmalıdır.

ÖRNEK PROJE KONULARI

 • Eğitim, kapasite geliştirme, teknik veya teknolojik merkezler ile danışmanlık ve patent gibi, işletmelere ve girişimcilere yönelik bilgi desteği ve ortak kullanım imkânı sağlayacak hizmet yapılarının oluşturulması

 

 • Mobil finans alanında örnek uygulamaların ve pilot projelerin geliştirilmesi

      3. Üniversite-iş dünyası işbirliği ile yenilik (inovasyon) ve teknoloji transfer merkezleri, teknoloji danışmanlık               merkezleri kurulması ve geliştirilmesi Hasta takibini kolaylaştıracak mobil sağlık hizmetlerinin      tasarlanması

 • Enerji sektörünün ihtiyaç duyduğu BİT çözümleri ve BİT firmalarının kabiliyetlerini eşleştirecek veritabanı ve ara yüz tasarımının yapılması
 • Başlangıç aşamasındaki yazılım firmaları arası küme geliştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi

6. BİT sektöründe Ar-Ge faaliyetlerinin finansmanı alanında danışmanlık yapacak bir platform oluşturulması
7. BİT firmalarının uluslararası fonlar, melek yatırımcılar ve girişim sermayesi gibi finansman olanaklarına erişimini kolaylaştıracak bir ara yüzün geliştirilmesi

8. Gayrimenkul sektörüne yönelik yenilikçi cihazların tasarlanması

9. Sektörel ve teknolojik ticarileştirme merkezlerinin kurulması

UYGUN MALİYETLER

 • Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları
 • Makine ekipman alımları (2. El olmamalıdır)
 • Sarf Malzemesi maliyetleri
 • Ajans desteğinin % 30’unu geçmemek kaydıyla inşaat giderleri
 • Destek miktarı 200.000 TL üzerinde olan projeler için denetim maliyetleri
 • Tanıtım ve görünürlük maliyetleri

NOT: KDV maliyetleri karşılanmamaktadır.

      BAŞVURUDA SUNULACAK BELGELER

 • Faaliyet Belgesi
 • Bütün Ticaret Sicil Gazeteleri
 • İmza sirküleri (Noter onaylı ASIL)

 

 • SGK ve VERGİ BORCU YOKTUR yazıları
 • 2011 Kurumlar vergisi beyannamesi 2012 hesap özeti (Muhasebeci, YMM onaylı)

 

İSTANBUL KALKINMA AJANSI
YARATICI ENDÜSTRİLERİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

HİBE MİKTARI

Asgari:  200.000 TL
Azami: 400.000TL

 

HİBE ORANI

Asgari % 25
Azami % 50

PROJE SÜRESİ

Azami: 9 Ay

 

SON BAŞVURU TARİHİ

08 Şubat 2013

TOPLAM BÜTÇE

15.000.000 TL

 

UYGULANDIĞI İLLER

İSTANBUL

ÖNCELİKLER

Öncelik 1. Yaratıcı endüstrilerde üretilen katma değeri artıran yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesi

Öncelik 2. Yaratıcı endüstrilerde işbirliği ağların oluşturulması ve mevcut işbirliği ağlarına katılım sağlanması

 

 

 

KİMLER BAŞVURABİLİR
Kar amacı güden işletmeler – En az 3 ay önce tescil edilmiş olmalıdır.

ÖRNEK PROJE KONULARI

 

1. Tasarımcı ile üreticiyi bir araya getiren platformların oluşturulması
2. Müzik endüstrisinde içerik geliştirme sürecinde yenilikçi bir uygulamanın hayata geçirilmesi
3. Yaratıcı endüstrilerde kuluçka merkezlerinin ya da ortak kullanımların oluşturulması ve geliştirilmesi
4. Yaratıcı endüstrilerde bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik bilgi transfer ağlarının kurulması

5. Yaratıcı endüstrilerde farklı kurum ve kuruluşların birlikte kullanacağı, farklı disiplinler ve yaklaşımların birlikte kullanılabileceği, çeşitliliğe imkan veren ortak enstitü ve benzeri yapıların kurulması
6. Yaratıcı endüstrilerde üretilen içeriğin dijital ortamlarda paylaşılmasını ve pazarlanmasını sağlayacak platformların oluşturulması
7. Geleneksel el sanatlarının pazarlanmasına yönelik yenilikçi bir uygulamanın hayata geçirilmesi
8. Yaratıcı endüstrilerde iş gücü niteliğini geliştirmek üzere ortak platformların geliştirilerek ortak kullanım alanlarının oluşturulması
9. Yaratıcı endüstrilerde faaliyet gösteren işletmelere ve çalışanlara hizmet edecek, işletmelerin kurumsal kapasitesini geliştirecek, sorunlarına çözüm üretecek, bilgi ve teknoloji transferi sağlayacak ortak yapıların oluşturulması
10. Yaratıcı endüstrilere ilişkin fikri mülkiyet haklarının korunması, gözetim ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi için bir platform oluşturulması.

 

UYGUN MALİYETLER

 • Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları
 • Makine ekipman alımları (2. El olmamalıdır)
 • Sarf Malzemesi maliyetleri
 • Ajans desteğinin % 30’unu geçmemek kaydıyla inşaat giderleri
 • Destek miktarı 200.000 TL üzerinde olan projeler için denetim maliyetleri
 • Tanıtım ve görünürlük maliyetleri

NOT: KDV maliyetleri karşılanmamaktadır.

      BAŞVURUDA SUNULACAK BELGELER

 • Faaliyet Belgesi

 

 • Bütün Ticaret Sicil Gazeteleri
 • İmza sirküleri (Noter onaylı ASIL)
 • SGK ve VERGİ BORCU YOKTUR yazıları
 • 2011 Kurumlar vergisi beyannamesi 2012 hesap özeti (Muhasebeci, YMM onaylı)