Biliyor musunuz ? Az Sermaye İle Çok Yatırım Şansınız Var
Fikriniz mi var ? Gelin! Proje İle Teknolojiye Dönüştürelim
Keşfedin Eğitimler İle Farkınızı Ortaya Çıkarın
All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

Biz Kimiz


AKER PATENT, Erkan Akkaş Danışmanlık, Alternatif Gümrükleme, Y&S Eğitim ve Nanopak grup şirketlerimiz arasında bulunmaktadır. Yatırım Danışmanlığı, Sinai Mülki haklar, dış ticaret eğitimleri, devlet destekeri, gümrükleme hizmetleri konularında entegre olarak hizmet vermektedir. A dan Z'ye hizmet politikasını kendisine ilke edinen şirketlerimiz, başta kobiler olmak üzere ulusal ve uluslararası firmalara danışmanlık hizmeti vermektedir. Amacımız, şirketlerin ve şahısların yatırım sürecinde işini bilen bir ekip ile onları yalnız bırakmamaktır.

Vizyonumuz ve Değerlerimiz

Uzman ekibimiz ile yatırım danışmanlığı konusunda şirketlere doğrudan bilgi vererek; büyüme süreçlerinde ve işletme hayatlarında onların yol göstericileri olmak öncelikli vizyonumuzdur. Sektörde tecrübeli;  işini bilen ve lider bir şirket olarak, öncelikli değerimiz ekibimizin ticari ahlak ilkelerine uygun olarak  çalışması ve müşterileri “doğru bilgi” ile yönlendirmesidir.  Çalışma hayatımızda belirlediğimiz güvenlilik; doğrudan bilgililik; çözüm odaklılık; hızlılık prensiplerimiz ile müşterilerimizin haberi olmayan her türlü yenilik ve duyurudan öncelikle bizler kendilerini haberdar etmekteyiz.
“İş işten geçmeden, işi ayağınıza “AYA” olarak getiriyoruz”

Misyonumuz

Küreselleşen dünyada, şirketlerin, kurum ve kuruluşların, şahısların, genç girişimcilerin, büyüme hedefli şirketlerin yanında olmak ve bu hedeflerinde yol göstericileri olmak öncelikli misyonumuzdur. Hedefimiz küçük büyük işletme olmaları fark etmeksizin büyüyen dünya ekonomisinde hak eden tüm şirketleri çeşitli devlet desteklerinden yararlandırarak onları bu süreçlerinde yalnız bırakmamaktır.  Çeşitli fuar, girişimcilik, büyüme, üretim, şirket kuruluşu gibi alanlarda devlet tarafından sunulan tüm destek ve hibelerden müşterileri haberdar ederek, onları ilk sıraya taşımak ve yatırımlarının değerlenerek artmasını sağlamak yegane amacımızdır.

“Zamana karşı yarışan tüm şirketler şöyle dursun, bizler sizleri zamanın kendisi yapmak hedefindeyiz. “

 

Devamı

Makaleler


YURT DIŞI BİRİM DESTEĞİ

Ülkemizde devlet desteği uygulamaları, 27.12.1994 tarihli ve 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı kapsamında, prensip olarak gelişmiş ve batılı ülkelerin uygulamalarına paralel bir şekilde ve “bir faaliyetin yapılması” şartına bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Ekonomi Bakanlığı ihracatın geliştirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla çeşitli desteklerde bulunmaktadır.Yurt dışı birim faaliyetlerinin desteklenmesi için ihracata yönelik düzenlenen devlet yardımında yurt dışında açılan mağaza, ofis, showroom, reyon ve depoların kira giderleri desteklenmektedir. Bu desteğin amacı, Türkiye’de faaliyette bulunan şirletlerin yurt dışı Pazar paylarını artırmaları ve ürün tanıtımı yapmak için yurt dışında şirket kurma,mağaza açma ve işletmelerinden doğacak giderlerin karşılanmasıdır. Türkiye'deki ana şirket doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de birim açabilir.
Kimler Başvurabilir ?

 • Sınai ve Ticari Şirketler
 • Ticari Şirketler
 • Yukarıda sayılan şirketlerin yurt dışındaki organik bağlarının olduğu şirketleri

Yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri her bir birim başına;
a) Açılan birimin mağaza olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD Dolarına kadar,
b) Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

*Firma bu destek kapsamındaki kira desteğinden en fazla 15 (onbeş) birim için yararlanılabilir.
* Her bir birim kira giderleri desteğinden en fazla 4 (dört) yıl yararlandırılır. 4 (dört) yıllık süre destek verilen ilk aydan itibaren başlar.
*Talep sahiplerinin fatura/ödeme belgesini (kira ödemelerinde banka dekontunu) aldığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde ilgili ihracatçı birliğine gerekli incelemenin yapılmasını teminen başvuruda bulunması gerekmektedir.

*Hedef ve öncelikli ülkelerde yapılan faaliyetler için ilgili destek oranı 10 puan artırılır.
*Desteklerden yararlanan birimlerde, Türkiye'de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekir.                                                   

GEREKLİ  BELGELER

 • İmza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği
 • Kuruluşun tüm ticaret sicili gazetelerinin aslı veya noter onaylı örneği
 • Yurt içi şirkete ilişkin son iki döneme ait geçici vergi beyannameleri ve bu beyannamelere ilişkin tahakkuk fişleri ya da son iki aya ilişkin KDV beyannameleri ve bu beyannamelere ilişkin tahakkuk fişlerinin asılları

 

YURT DIŞI BİRİM İLE İLGİLİ BELGELER

 • Yurt dışı şirketin ortaklık yapısını gösteren belgenin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin aslını görerek onayladığı örneği ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi
 • Yurt dışı şirketin tesciline ilişkin belgenin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin aslını görerek onayladığı örneği ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi
 • Kira sözleşmesinin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin aslını görerek onayladığı örneği ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi

 

 • Kira ödemelerinin veya reyon komisyon bedellerinin ödendiğine ilişkin banka dekontu, kredi kartı ekstresi, hesap dökümü vb. belgelerin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin aslını görerek onayladığı örneği ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi. Ödemenin çek ile yapılması halinde, banka hesap dökümü yanında Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin onayladığı çek fotokopisi ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi.
 • Reyonlar için komisyon bedellerinin detaylı bir şekilde görülebildiği faturaların Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin aslını görerek onayladığı örneği ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi
 • Yurt dışı birime ilişkin fotoğraflar (ana giriş, birimin çeşitli bölümlerinden çekilmiş vb.)

NOTLAR:

 *Bütün harcamalar banka kanalı ile olmalıdır.  (Veya kredi kartı)    
 *Yabancı dilde düzenlenen harcama belgelerinin yeminli tercüman tarafından Türkçe   tercümelerinin yapılması gerekmektedir.
*Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri, belge asıllarını görerek, yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş belgeleri onaylayabilir. Bu durumda, belge aslının onaylanmasına gerek bulunmamaktadır.

 

BÜŞRA AKSU
Dış Ticaret Uzmanı

0544 450 60 07
busra@aya.com.tr