Biliyor musunuz ? Az Sermaye İle Çok Yatırım Şansınız Var
Fikriniz mi var ? Gelin! Proje İle Teknolojiye Dönüştürelim
Keşfedin Eğitimler İle Farkınızı Ortaya Çıkarın
All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

ÜRETİM YÖNETİMİ


Üretim Yönetimi ve Amacı
İşletmenin elinde bulunan, malzeme makine ve insan gücü kaynaklarının belirli miktardaki mamülün istenilen nitelikte(kalitede), istenilen zamanda ve mümkünse en düşük maliyetle üretimini sağlayacak biçimde bir araya getirilmesidir. Üretim yönetiminin gerçekleştirilmesi ile şu amaçlara ulaşılmak istenmektedir:

 • Tüketici isteklerinin fiyat, zaman ve kalite açısından en iyi şekilde karşılanması,Stok düzeyinin mümkün olduğu kadar düşük tutulması veya devrin arttırılması,İşletmenin insan gücü ve makine kaynaklarından yararlanma derecesinin yükseltilmesi.

Üretim Yönetimi Alanında Verilen Kararlar

 • Üretim Tasarımına İlişkin Kararlar
 • Ürün seçimi ve tasarımı
 • Süreç tasarımı
 • Teknoloji seçimi
 • Kapasite seçimi
 • Kuruluş yeri seçimi
 • Fabrika yerleştirme
 • İç tasarımı ve iş ölçümü
 • Üretim Sisteminin İşletilmesine İlişkin Kararlar:
 • Üretim planlaması ve denetimi
 • Stok yönetimi ve denetimi
 • Tarmir bakım planlaması
 • Kalite denetimi

Üretim, işletmelerin temel süreçlerinden birisidir. Üretim süreci, işletmelerde hammadde ve malzemelerin ürün ve hizmete dönüştüğü ana süreçtir ve kendi içinde işletmenin tüm diğer süreçleri ile ilişkilidir.
Üretim süreci, işletmenin içsel bir iş sürecidir, çünkü bu sürecin tüm adımları ve girdi/çıktıları genellikle işletme içindedir. Bu nedenle üretim süreçleri, KOBİ yöneticileri için somut ve gelişme çabalarının daha kolay belirlenebildiği iş gruplarıdır. Diğer yandan işletmelerde yatırım çalışmalarının hedefi genellikle üretim hattı olamaktadır.
Üretim sistemini oluşturan alt sistemler şu şekildedir:

 • Üretim yönetimi faaliyet akış şeması
 • Ürün üretimi iş akış şeması
 • Makine ve ekipmanlar
 • Hammadde ve yardımcı malzemeler
 • İşgücü gereksinimi ve nitelikleri
 • Tesisin yerleşim yeri

Ürün/Hizmet Temel Üretim Süreçleri

 • Genel Üretim Yönetimi İş Akış Şeması

 

 • Ürün/Hizmetlerin İş Akış Şeması

Blok,Blok Kesme,Köşe Kesme,Cila Makinesi,Dolgu/Kurutma,Boyutlandırma,Pah Makinesi,Kalite Kontrol,Ambalajlama,Sevkiyat

 • Makine-Ekipman Gereksinimi ve Seçimi

İşletmenin kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine göre üretim sisteminin sahip olması gereken kapasite miktarı belirlenmelidir. Buna bağlı olarak iş akışında belirtilen iş gruplarının ihtiyaç duyduğu makine ekipmanlar belirlenmelidir.

İş Grubu

Gerekli Makine Ekipman

Adet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Makine-Ekipman Temin Koşulları

Makine-Ekipman

Adet

Marka-Model

Satış Bedeli

Ödeme Planı

Özellikler

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Ürün Kartları

Ürünün oluşumu sırasında kullanılan hammadde ve diğer malzemelerin birim ürün içinde miktarlarının neler olduğunu belirtir. Her ürün için bir kart oluşturulur.

 

Ürün Adı

 

Hammadde ve Malzeme Girdi Türleri

Birim Miktar

Birim fiyat

Tutar

 

 

 

 

 

 

 

 

Hammadde ve Malzeme Giderleri Toplamı

 

 • Hammade ve Diğer Malzemelerin Temin Koşulları

Hammadde/Malzeme

Satıcı Firma

Birim

Satış Bedeli

Açıklama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Üretim İşgücü İhtiyacı

İş Grupları

Görev Türü

Gerekli İşgücü

İşgücü Nitelikleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Yerleşim Yeri ve İşyeri Özellikleri

İşletmelerin kuruluş yerlerinin incelenmesinde dikkate alınması gereken ilkeler şu şekildedir:

 • İşletmenin en ekonomik şekilde hammadde kaynaklarına ulaşabilmesi,
 • Ürün yada hizmetlerin en ekonomik şekilde müşteriye ulaştırabilmesi,
 • İşletmenin ihtiyaç duyduğu arazi, makine-ekipman gibi yatırım kalemleri ile
 • Hammadde, işgücü ve diğer işletme girdilerini en ekonomik şekilde temin edilmesi.

İş yeri seçimini etkileyebilecek faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Pazara yakınlık
 • İşgücü
 • Hammadde temini ve kaynaklara yakınlık
 • Enerji
 • Kuruluş yeri başlangıç yatırım ihtiyacı
 • Alryapı
 • Eğitim olanakları
 • Yerleşim ve konut imkanı
 • Sosyal yaşam
 • Personel ulaşımı

ÖRNEK ÇALIŞMA
Helva Üretim Tesisi


Şeker ve suya sitrik asit eklenerek kaynatma kazanında 140oC’ye kadar kaynatılır.

 

Kaynatma

Oluşan şeker şurubu, karıştırıcılı kazanda çöven suyu ile karıştırılarak beyaz renkli ağda haline gelir. Bu arada şurubun içerdiği rutubet pişirme yolu ile uzaklaştırılır.

 

Ağartma

Ağda ve tahin, yoğurma kazanına alınarak karıştırılır. Bu karışıma, helvanın çeşidine göre kakao, fıstık, fındık vb. gibi malzemeler eklenir.

 

Karıştırma

Yoğurma kazanında tahin ve ağda el ile yoğrularak iyice karıştırılır ve helva haline gelir.

 

Yoğurma

Yoğrularak hazırlanan sıcak helva terazilerde tartılarak soğuma kalıplarına konulur.

 

Tartma

Helva, soğuma kalıplarında 12 saat oda koşullarında bekletilerek soğutulur.

 

Soğutma

Soğutulan helva kalıplardan çıkarılarak uygun ambalaj malzemeleri ile ğaketlenecek şekilde dilimlenir.

 

Dilimleme

Dilimlenen ürünler, uygun ambalaj malzemeleri ile paketlenir.

 

Paketleme

Kaynatma

 

Ağartma

 

 

 

Yoğurma

 

Karıştırma

 

 

 

Tartma

 

Soğutma

 

 

 

Paketleme

 

Dilimleme

 

 

 

Sevkiyat

 

 

KULLANILACAK MAKİNE-EKİPMANLAR

Kullanılacağı Yer

Makinenin Adı

Kaynatma

Kaynatma Kazanı

Ağartma

Karıştırma Kazanı

Karıştırma

Yoğurma Kazanı

Yoğurma

Yoğurma Kazanı

Tartma

Terazi

Soğutma

Soğutma Kalıpları

Dilimleme

Dilimleme Makinesi

Paketleme

Paketleme Makinesi

MAKİNE-EKİPMAN LİSTESİ (BAŞLANGIÇ)

 

Makine-Ekipman

Adet

Birim Fiyat (TL)

Toplam Tutar (TL)

 

Kaynatma Kazanı

 

 

 

 

Karıştırma Kazanı

 

 

 

 

Yoğurma Kazanı

 

 

 

 

Yoğurma Kazanı

 

 

 

 

Terazi

 

 

 

 

Soğutma Kalıpları

 

 

 

 

Dilimleme Makinesi

 

 

 

 

Paketleme Makinesi

 

 

 

 

TOPLAM MAKİNE-EKİPMAN TUTARI (TL)

 

 

 

Ürün Adı

TAHİN HELVASI (1 Paket – 500 gram)

Hammadde ve Malzeme Girdi Türleri

Kullanılan Miktar

Birim

Şeker

100

Gram

Strik Asit

10

Milimetre

Çöven Suyu

70

Milimetre

Tahin

250

Gram

Kakao

30

Gram

Fıstık

25

Gram

Susam Yağı

15

Gram

Ambalaj Malzemesi (Kutu)

1

Adet

İş Grupları

Makine Adedi

Gerekli İşgücü

Kaynatma

5

2

Ağartma

10

2

Karıştırma

25

7

Yoğurma

Tartma

1

1

Soğutma

500

5

Dilimleme

1

1

Paketleme

1

2

Selen AKKAŞ
Yatırım Danışmanı   kalite@aya.com.tr       selen@aya.com.tr