Biliyor musunuz ? Az Sermaye İle Çok Yatırım Şansınız Var
Fikriniz mi var ? Gelin! Proje İle Teknolojiye Dönüştürelim
Keşfedin Eğitimler İle Farkınızı Ortaya Çıkarın
All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

Dogu Marmara Kalkınma Ajansı

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
TEMİZ ÜRETİM MALİ DESTEK PROGRAMI

HİBE MİKTARI

Asgari:  30.000 TL
Azami: 400.000TL

 

HİBE ORANI

Asgari % 25
Azami % 50

PROJE SÜRESİ

Azami: 9 Ay

 

SON BAŞVURU TARİHİ

 

TOPLAM BÜTÇE

8.500.000 TL

 

UYGULANDIĞI İLLER

KOCAELİ-SAKARYA DÜZCE-BOLU-YALOVA

ÖNCELİKLER

 • Öncelik 1. Atıkların kaynağında azaltılması,
 • Öncelik 2. Hammadde, su, enerji, kimyasal gibi kaynak tüketiminin azaltılması,
 • Öncelik 3.Ürün özelliklerinin değiştirilerek çevreye dost ürünlerin tasarlanması,
 • Öncelik 4.Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde kullanılması,
 • Öncelik 5. Atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi,

 

KİMLER BAŞVURABİLİR
Başvuru sahipleri KOBİ olmalıdır. (250 kişiden az çalışan, 40 Milyon TL’den az cirosu olan)

ÖRNEK PROJE KONULARI

 • Su ve enerji tüketimini azaltmaya yönelik vanaların kontrolü, kullanılan kimyasal dozajlarının optimizasyonu, ekipmanların kontrolü gibi yönetsel tedbirler;

• Su tüketimini azaltmaya yönelik proses, teknoloji, malzeme/ekipman değişiklikleri,

• Sıcaklık, zaman, basınç gibi parametrelerin kontrol edilerek üretim süreçlerinde kullanılan girdilerin tasarrufuna yönelik gerekli değişikliklerin yapılması;

• Proses/teknoloji değişiklikleri ile daha temiz üretim yöntemlerine geçişin sağlanması;

• Oluşması önlenemeyen atıkların başka bir proseste veya üretim bandında kullanılmasına yönelik projeler;

• Kimyasalların kullanımını azaltmaya yönelik proses değişiklikleri

• Enerji sarfiyatını azaltacak tedbirlerin alınması,

• Ürünlerin hafifletilmesi, daha kolay geri dönüştürülmesinin sağlanması,

• Isı ve enerji kayıplarının önüne geçilmesi,

• Yenilenebilir enerji kaynaklarının tesislerin enerji ihtiyacını sağlamakta kullanılması,

• Çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesi,

• Atıklardan enerji üretimine yönelik tesisler

UYGUN MALİYETLER

 • Makine ekipman alımları (2. El olmamalıdır)
 • Sarf Malzemesi maliyetleri
 • Ajans desteğinin % 30’unu geçmemek kaydıyla inşaat giderleri
 • Destek miktarı 200.000 TL üzerinde olan projeler için denetim maliyetleri
 • Deneme üretimleri için hammadde giderleri
 • Tanıtım ve görünürlük maliyetleri
 • Belgelendirme maliyetleri
 • Eğitim hizmet alımı maliyetleri
 • Danışmanlık hizmetleri maliyetleri

NOT: Firmamız TSE onaylı olduğu için danışmanlık hizmet giderlerinin % 50’sini geri alabilirsiniz.

      BAŞVURUDA SUNULACAK BELGELER

 • İmza sirküleri (Noter onaylı ASIL)
 • 2010 – 2011 Kurumlar vergisi beyannamesi 2012 hesap özeti (Muhasebeci, YMM onaylı)
 • Oda kayıt sicil belgesi, Tüm ticari sicil gazeteleri
 • Faaliyet belgesi
 • Aralık 2011 – Aralık 2012 arası barkodlu SGK hizmet döküm listeleri
 • 10.000 TL üzeri alımlar için 3’er adet proforma fatura
 • İnşaat varsa keşif özeti
 • ÇED belgesi ya da gerekli değildir yazısı veya müracaat yazısı