Biliyor musunuz ? Az Sermaye İle Çok Yatırım Şansınız Var
Fikriniz mi var ? Gelin! Proje İle Teknolojiye Dönüştürelim
Keşfedin Eğitimler İle Farkınızı Ortaya Çıkarın
All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI
GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİLER MALİ DESTEK PROGRAMI

HİBE MİKTARI

Asgari:  50.000 TL
Azami: 400.000TL

 

HİBE ORANI

Asgari % 20
Azami % 50

PROJE SÜRESİ

Azami: 9 Ay

 

SON BAŞVURU TARİHİ

 

TOPLAM BÜTÇE

15.000.000 TL

 

UYGULANDIĞI İLLER

KAYSERİ-SİVAS-YOZGAT

ÖNCELİKLER

Öncelik   1. Bölgede stratejik sektörlerde rekabetçiliğin artırılmasına yönelik yatırımların desteklenmesi

Öncelik 2. Bölgede rekabette öncü sektörlerde yenilikçi uygulamaların ve Ar-Ge yatırımlarının desteklenmesi

Öncelik 3. Sivas ve Yozgat illerinde üretim yapan işletmelerde ürün çeşitlendirmesinin, kapasite artırılmasının ve kalite sertifikasyonunun desteklenmesi

NOT: Öncelik 3 sadece Sivas ve Yozgat illeri için geçerlidir.

KİMLER BAŞVURABİLİR
Başvuru sahipleri KOBİ olmalıdır. (250 kişiden az çalışan, 40 Milyon TL’den az cirosu olan)

ÖRNEK PROJE KONULARI

Öncelik 1. Bölgede stratejik sektörlerde rekabetçiliğin artırılmasına yönelik yatırımların desteklenmesi

• Yüksek katma değerli gıda ürünlerinin üretimine yönelik projeler,
• Tıbbi cihaz ve ekipmanların imalatına yönelik projeler,
• Sağlık sektöründe kullanılan ürün ve sarf malzemelerin imalatına yönelik projeler,
• Savunma sanayiinde kullanılan ürün ve ekipmanların imalatına yönelik projeler,
• Enerji üretimi, depolanması, transferi ve tüketimi kapsamında kullanılan ürün ve ekipmanların imalatına yönelik projeler,
• Stratejik sektörlerde makine imalatına yönelik projeler,

Öncelik 2. Bölgede rekabette öncü sektörlerde yenilikçi uygulamaların ve Ar-Ge yatırımlarının desteklenmesi

• İthal ikamesi oluşturacak ürünlerin üretimine yönelik projeler,
• Ar-Ge, inovasyon ve yeni teknoloji transferi içeren projeler,
• Yeni ürün geliştirilebilecek ve araştırma yapılabilecek yeni laboratuvar, atölye gibi yerlerin kurulmasına, mevcut yerlerin geliştirilmesine yönelik projeler,
• Sektörel yenilik sağlanmasına yönelik projeler,
• Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım gibi tescil belgeleri alınmış ürün ve süreçlerin ticarileştirilmesine yönelik projeler,
• Yüksek teknoloji içeren ev aletlerinin ve cihazların üretimine yönelik projeler,
• Yeni ve yenilikçi makinaların imalatına yönelik projeler,
• Yapı malzemeleri sektöründe yenilikçi malzeme ve kimyasalların üretimine yönelik projeler,
• Tarıma ve hayvancılığa dayalı sanayide modern tekniklerin ve Ar-Ge faaliyetlerinin uygulanmasına yönelik projeler

Öncelik 3. Sivas ve Yozgat illerinde üretim yapan işletmelerde ürün çeşitlendirmesinin, kapasite artırılmasının
ve kalite sertifikasyonunun desteklenmesi
• Çıkartılan madenlerin işlenmesine ve zenginleştirilmesine yönelik projeler,
• Bölgenin doğal taştan elde ettiği katma değeri artırmaya yönelik projeler,
• Toprak sanayiinde (tuğla, kiremit imalatı) kalite artırmayı amaçlayan modernizasyon ve otomasyon amaçlı projeler ,
• Gıda ve içecek imalatında yenilikçi ve yüksek katma değerli ürün üretiminin desteklenmesine yönelik projeler,
• Tarımsal ve hayvansal ürünlerin işlenmesine ve paketlenmesine yönelik projeler,
• İşletmelerde kalitenin, verimliliğin ve kapasitenin artırılması amacıyla yenilikçi üretim teknolojilerinin kullanımına yönelik projeler,
• Makine imalatına yönelik projeler,
• Yapı malzemeleri ve yapı kimyasallarının üretimine yönelik projeler,
• Metal ürünleri ve mobilya imalatında otomasyona geçişi destekleyen projeler,

UYGUN MALİYETLER

 • Makine ekipman alımları (2. El olmamalıdır)
 • Sarf Malzemesi maliyetleri
 • Ajans desteğinin % 30’unu geçmemek kaydıyla inşaat giderleri
 • Destek miktarı 100.000 TL üzerinde olan projeler için denetim maliyetleri
 • Tanıtım ve görünürlük maliyetleri

      BAŞVURUDA SUNULACAK BELGELER

 • İmza sirküleri (Noter onaylı ASIL)
 • 2009 – 2010 - 2011 Kurumlar vergisi beyannamesi 2012 hesap özeti (Muhasebeci, YMM onaylı)
 • Oda kayıt sicil belgesi, Tüm ticari sicil gazeteleri
 • Faaliyet belgesi
 • Aralık 2011 – Aralık 2012 arası barkodlu SGK hizmet döküm listeleri
 • 10.000 TL’yi geçen alımlar için başvuru sahibi tarafından hazırlanmış teknik şartname
 • 10.000 TL üzeri alımlar için 3’er adet proforma fatura