Biliyor musunuz ? Az Sermaye İle Çok Yatırım Şansınız Var
Fikriniz mi var ? Gelin! Proje İle Teknolojiye Dönüştürelim
Keşfedin Eğitimler İle Farkınızı Ortaya Çıkarın
All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

Trakya Kalkınma Ajansı


TRAKYA KALKINMA AJANSI
İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

HİBE MİKTARI

Asgari:  30.000 TL
Azami: 500.000TL

 

HİBE ORANI

Asgari % 25
Azami % 50

PROJE SÜRESİ

Azami: 9 Ay

 

SON BAŞVURU TARİHİ

 

TOPLAM BÜTÇE

11.000.000 TL

 

UYGULANDIĞI İLLER

TEKİRDAĞ-EDİRNE-KIRKLARELİ

ÖNCELİKLER

Öncelik 1 : İhracat ve/veya katma değer artışına yönelik “Ar-Ge”, “Yenilik”, “Markalaşma”, “Kümelenme” ve “Pazarlama”nın geliştirilmesi
Öncelik 2 : Turizm sektöründe yenilikçi uygulamalarla hizmet kalitesi, pazarlama, kümelenme ve işbirliklerinin geliştirilmesi
Öncelik 3: İmalat sanayinde atık ısı ve suyun geri dönüşümünün sağlanması, yenilenebilir enerji üretiminin gerçekleştirilmesi suretiyle çevreye duyarlı üretimin geliştirilmesi
   Öncelik 4: Kırsal alanda birincil tarım faaliyetleri dışı ekonomik aktivitelerin geliştirilmesi

KİMLER BAŞVURABİLİR

Başvuru sahipleri KOBİ olmalıdır. (250 kişiden az çalışan, 40 Milyon TL’den az cirosu olan)
Proje konusu ile ilgili iştigal konusu ticaret sicil gazetesinde yer almalıdır.

UYGUN MALİYETLER

 • Makine ekipman alımları (2. El olmamalıdır)
 • Sarf Malzemesi maliyetleri
 • Ajans desteğinin % 30’unu geçmemek kaydıyla inşaat giderleri
 • Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması koşulu ile (binek araç hariç) araç alımı
 • Destek miktarı 200.000 TL üzerinde olan projeler için denetim maliyetleri
 • Tanıtım ve görünürlük maliyetleri
 • İhale ve ilan maliyetleri

NOT: KDV MALİYETLERİ DESTEKLENMEMEKTEDİR.

 

      BAŞVURUDA SUNULACAK BELGELER

 • Tüm ticaret sicil gazeteleri
 • Faaliyet belgesi (başvuru tarihinden en fazla 15 gün önce alınmış)
 • İmza sirküleri (ASIL)
 • 2010 – 2011 ve 2012 3. Döneme ait muhasebeci – YMM onaylı mali tablolar (gelir tablosu, bilanço v.s.)
 • 2010 – 2011 SGK Hizmet dökümleri; 2012 son aya ait hizmet dökümü

 

 • 10.000 TL ve üzeri alımlara ait 1 adet teknik şartname ve 3 ayrı firmadan alınmış proforma fatura

Aşağıdaki belgeler zorunlu olmayıp proje dosyasında sunulması avantaj olacaktır.

 • Güncel kapasite raporu
 • Kalite sertifika belgeleri
 • Patent, faydalı model, tasarım tescil belgeleri